A Vaszati kapcsolata más tudományokkal

A Vaszati egy egyszerű, tudományos térenergetikai rendszer, melynek minden alapelve az energiaáramlás univerzális törvényeiből vezethető le. Maga a Vaszati szó három szótagja is utal a rendszer felépítésére – a Vaszati egy-egy törvénycsoportjára: Va – szanszkritül energiát jelent és a 4 energetikai törvényre utal; Sza információt jelent; a Ti pedig a négy geometriai törvényt mutatja. Erre a  három fő szabályrendszerre épül a Vaszati tudománya.

Fizikai törvényszerűségekre épülnek az energetikai törvények;
a védikus matematika és zenetudomány az alapja a geometriai törvényeknek;
míg a védikus asztrológia alapozza meg a Vaszati információs törvényeit.
A Vaszati tudománya azonban nem lehetne tökéletes a spirituális összefüggései nélkül, így otthonunk minőségéért nem csak a természet törvényei, hanem magasabb rendű élőlények is felelősek.
Nem szabad megfeledkeznünk a Vaszati és az Ayurvéda, azaz a védikus orvostudomány kapcsolatáról sem! Az otthonunk a második testünkként fogható fel, ezért nagyon fontos odafigyelni annak harmóniájára is testünk és lelkünk egészségének megőrzése érdekében.
 
 
 
Fizika
 
A Vaszati - talán - legfontosabb elvei olyan fizikai törvényeken alapulnak, melyeket a modern fizika is elfogad. Viktor Schauberger és Wilchelm Reich európai természettudósok kutatásaikkal bizonyították, hogy létezik egy olyan energiaáramlás, amely a Föld felszínén északról dél felé, illetve egy másik, amely keletről nyugat felé tart. Ezen energiák vektorai telkünk északkeleti részén találkoznak és délnyugati irányba tartanak. Ha mást nem is, de a most megismert életenergia-áramlások tulajdonságait és minőségét figyelembe vesszük építkezéseink és otthonunk berendezése során, egy hatalmas lépést teszünk egy boldog és egészséges élet felé.
Annak érdekében, hogy e pozitív életenergiák be tudjanak jutni otthonunkba, fordítsunk különös gondot a ház északi, északkeleti és keleti részére! Legyenek itt megfelelő méretű ablakok, legyen itt a főbejárat. Nagyon kedvező keleten egy nagy terasz vagy erkély is, ahonnan a napfelkeltét is megcsodálhatjuk.
Ugyancsak a Vaszati energetikai törvényei hívják fel a figyelmünket arra, hogy lakásunkban, kertünkben levő vizek, nehezebb vagy könnyebb tárgyak, sőt a tér nagysága is befolyásolják otthonunk pozitív és negatív energiáit. Mivel az életenergiák északkelet felől jutnak be otthonunkba, ez a terület pozitív energiapotenciállal bír, amit a tiszta víz jelenléte, a nagy tér, vagy bővítmény tovább erősít. Nagyon kedvező tehát a kert északkeleti részén egy tó, vagy patak, a házunkhoz kapcsolt tornác, veranda, sőt már az is, ha a lakás északkeleti részén elhelyezünk egy kancsó friss vizet, vagy egy tükröt, ami tágítja a teret. A negatív energiapotenciálú délnyugat negativitását a súlyos tárgyakkal, szűkebb terekkel csökkenthetjük. Tehetjük tehát ide a nagyobb szekrényeinket, lehet itt a raktár. Semmiképpen se tervezzünk azonban délnyugatra madáritatót, vagy egyéb vízfelületet, mert az a negatív energiákat erősíti!
 
 
 
Matematika
 
A Vaszati különös gondot fordít az épületek geometriájára: formájára, méreteire, arányaira. Ennek értelmében igyekezzünk házunkat minél szabályosabbra, szimmetrikusra tervezni. Ügyeljünk arra, hogy kiugrások vagy bővítmények csak az energetikailag pozitív égtájakon legyenek. Ha kedveljük a mozgékony, ki-beugrásokkal tagolt homlokzatot, akkor törekedjünk a szimmetriára! Talán kevesen gondoltunk arra, hogy az építészetnek milyen szoros kapcsolata van a zenével! Ahogyan a zene világában vannak harmonikus és diszharmonikus hangsorok, ritmusok, ugyanígy az épületeink méreteiből és arányaiból adódó finom rezgések is lehetnek harmonikusak vagy diszharmonikusak! Fontos tehát a megfelelő arányokat és méreteket kiválasztani annak érdekében, hogy otthonunk békét, kiegyensúlyozottságot árasszon magából.
 
 
 
Asztrológia
 
A Föld környezetében levő bolygók hatását többezer éve figyeli az emberiség, és szinte valamennyi kultúrának kialakult egy sajátos asztrológiai rendszere. A bolygók ránk és otthonunkra gyakorolt hatásait a Vaszati információs törvényei tartalmazzák. Ezek a törvények egyértelműen meghatározzák például, hogy a telkünk vagy házunk különböző égtájakra eső területei mely bolygó irányítása alá tartoznak, valamint azt is, hogy egy-egy helyiséget melyik bolygó irányít. Keleten uralkodik például a Nap, délen a Mars, északnyugaton a Hold. A hálószobánk és a nappalink ura a Vénusz, az előtér, a veranda és az irodák Merkúr felügyelete alá tartoznak, Szaturnusz pedig az étkező, az éléskamra, de a lomtár és a szeméttároló ura is. A házon belül igyekszünk úgy elhelyezni a helyiségeket, hogy a különböző helyiségkapcsolatok kedvező bolygókapcsolatokat hozzanak létre.
Az asztrológia segítségével számítjuk ki az egyéni égtájunkat is, melyből megtudhatjuk, hogy melyek azok az égtájak, ahol különösen kedvező tartózkodnunk, és melyek azok, amelyeket inkább kerülni kell. A kedvező égtájakra tervezhetjük például a hálószobánkat vagy a dolgozót.
Nagyon sok múlik a kedvező időpontok meghatározásán is: amennyiben építkezés előtt állunk, vagy új otthonba szeretnénk költözni, érdemes kiválasztani egy olyan kedvező időpontot, mely jó eredményeket és szerencsét hoz. Míg a saját születési horoszkópunkon már nem tudunk változtatni, addig az otthonunk születési horoszkópját magunk választhatjuk meg.
 
 
 
Ayurveda
 
Az Ayurveda a hagyományos indiai gyógyítás tudománya. A védikus orvostudomány szerint testünket 5 anyagi elem alkotja: a föld, tűz, víz, levegő és az éter. Ennek az öt elemnek az egymáshoz viszonyított aránya határozza meg az ayurvedikus alkattípusunkat. Ha ez az 5 elem egyensúlyban van egymással, akkor egészségesek vagyunk, ha azonban kibillennek az egyensúlyukból, megbetegszünk. A védikus felfogás szerint az egész anyagi világot felépíthetjük ebből az 5 elembõl, ami azt jelenti, hogy jelen vannak otthonunkban is. Egy tökéletes otthonban pedig nem csak egyensúlyban vannak egymással, de az őket képviselő tárgyak és helyiségek is az adott elemnek megfelelő helyen helyezkednek el.
 A tűznek például a délkelet a fő uralkodási területe, míg a föld délnyugaton van elsősorban jelen. Ahhoz, hogy egyensúlyban tudjuk tartani otthonunkban ezeket az elemeket, tudatosan és gondosan kell megválasztani a helyüket. Nagyon kedvező, ha délkeletre tervezzük a konyhát, melynek legfontosabb eleme a tűz. Elektromos berendezéseink szintén a tűzhöz kapcsolhatók, helyezzük tehát őket a szoba délkeleti részére. Délnyugatra tehetünk nehéz tárgyakat, melyek a föld elemet képviselik, a kertben pedig tervezzük ide a sziklakertet.
Személyre szabott otthon kialakításakor pedig az egyik fő szempont az ott élők ayurvedikus alkattípusa, mert ennek ismeretében tudjuk megtalálni a lakás azon pontjait, helyiségeit, égtájait, ahol kedvező tartózkodnunk.
Továbbá otthonunk különböző területei kapcsolatba hozhatók egyes szerveinkkel is. Lakásunk északi része felel például a légzőszerveink és a torkunk, délnyugat pedig a csontjaink, fogaink és lábaink egészségéért.
A testünket behálózó energiacsatornákat (meridiánokat) szintén megtaláljuk otthonunkban, sőt a csakráinkat  is fölfedezhetjük az életterünkben, mint lakásunk csakráit. Az északkelet-délnyugat átló mentén találhatóak lakásunk ezen fő energiapontjai, a Vasztupurusa csakrái, melyek a házban kialakuló energiamezőnek is a fő energetikai központjait képezik.
 
 
 
Minél jobban megvizsgáljuk a Vaszati csodálatos világát, annak sokszínűségét, annál inkább fény derül arra, hogy különböző törvények milyen szoros kapcsolatban vannak egymással és életünk minőségével. Ahogy egyre többet megtudunk a Vaszatiról, annál inkább kirajzolódik előttünk annak egységes és tökéletes képe.

 

 

 

 

     A Vaszati 10 aranyszabálya

    ingyenes Vaszati minitanfolyamra feliratkozás ITT!

 

 

     Ha ajánlatot szeretnél kérni, megteheted ITT!